Poziv za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 14. ožujka (srijeda) 2012. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113., 114. i 113.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09 i 8/11) sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule za dan 14. ožujka (srijeda) 2012. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima
 3. Konačni prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata
 4. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2011. godinu
 5. Izvješće o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ u 2011. godini
 6. Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ u 2012. godini
  (dopunjeno: 10. ožujka 2012.)
 7. Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2011. godini
 8. Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2012. godini
 9. Izvješće o radu Centra za kulturu Korčula u 2011. godini
 10. Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2012. godinu
 11. Izvještaj o radu Gradskog muzeja za 2011. godinu
 12. Program rada Gradskog muzeja za 2012. godinu

S poštovanjem,

……………PREDSJEDNIK
………..GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r.