Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule u 2012. godini

Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanja („Narodne novine“, br. 174/04, 79/07 i 38/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donijelo S M J E R N I C E za organizaciju …

Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanja („Narodne novine“, br. 174/04, 79/07 i 38/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donijelo

S M J E R N I C E
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Korčule u 2012. godini