Zaključak o objedinjavanju informatičkih usluga

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj  dana 28. travnja 2014. godine donijelo Z A K L J U Č A K 1. …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj  dana 28. travnja 2014. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Zadužuje se Gradska uprava da poduzme mjere kojima će se prikupiti ponude za objedinjavanje poslovnih aplikacija (informatičke usluge) koje Grad Korčula trenutno koristi od strane jednog dobavljača, a rok za isto je do 31. svibnja 2014.

2 . Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 2138/01-01-14-1

URBROJ: 2138/01-01-14-1

Korčula, 28. travnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor

Tekst Zaključka možete preuzeti ovdje.