Zaključak o osnivanju Povjerenstva za upis grada Korčule u UNESCO-vu Listu svjetske baštine

Na temelju članka 75.  i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 12. kolovoza 2014. godine donio je Z A K L J U Č A K o osnivanju Povjerenstva za …

Na temelju članka 75.  i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 12. kolovoza 2014. godine donio je

Z A K L J U Č A K

o osnivanju Povjerenstva za upis grada Korčule u UNESCO-vu Listu svjetske baštine

.

1. Osniva se Povjerenstvo za upis grada Korčule u UNESCO-vu Listu svjetske baštine Korčule.

2. U Povjerenstvo imenuju se:

– akademik IGOR FISKOVIĆ, predsjednik

– IVANA FAZINIĆ, zamjenica predsjednika

– VINKO KAPELINA, član

– dr. sc. MILIJENKO DOMIJAN, član

– IVO VOJNOVIĆ, član

– MARIJA HAJDIĆ, član

– VJERAN FILIPPI, član

– IVAN BLITVIĆ, član.

3. Zadaća Povjerenstva je poduzimanje radnji i pomoć Ministarstvu kulture RH oko upisa Korčule u Listu svjetske baštine po transnacionalnom programu „Opere di difesa Veneziana tra ili XV ed il XVII secole“.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

.

KLASA: 022-06/14-02/04

URBROJ: 2138/01-02-14-1

Korčula, 12. kolovoza 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.