Zaključak o prenamjeni sportskog igrališta

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj  dana 28. travnja 2014. godine donijelo Z A K L J U Č A K 1. …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj  dana 28. travnja 2014. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Vezano za inicijativu za prenamjenu sportskog igrališta sjeverno od Gradskog bazena „Gojko Arneri“ sa nogometnog igrališta u multifunkcijsko igralište (za košarku, rukomet, mali nogomet, tenis i park za djecu), napravit će se analiza o mogućnostima smještaja nogometnog stadiona s pratećim sadržajima prema važećim normativima za dobivanje određene licence te provesti će se javna rasprava o predmetnoj inicijativi, nakon čega će se o eventualnoj promjeni namjene raspravljati na Gradskom vijeću.

2 . Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 361-01/14-01/01

URBROJ: 2138/01-01-14-2

Korčula, 28. travnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor

Tekst Zaključka možete preuzeti ovdje.