Dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule – 2015

TEKSTUALNI DIO Provedbene odredbe GRAFIČKI DIO List 125_4-1a List 125_4-1b List 125_4-1c List 125_4-2 List 125_4-3 List 125_4_4a List 125_4_4b List 125_4_5 List 125_4_6a List 125_4_6b List 125_4_6c List 125_4_6d List 125_4_7 List 125_4_9 List 125_4_10

TEKSTUALNI DIO

Provedbene odredbe

GRAFIČKI DIO

List 125_4-1a

List 125_4-1b

List 125_4-1c

List 125_4-2

List 125_4-3

List 125_4_4a

List 125_4_4b

List 125_4_5

List 125_4_6a

List 125_4_6b

List 125_4_6c

List 125_4_6d

List 125_4_7

List 125_4_9

List 125_4_10