II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule -2016.

TEKSTUALNI DIO

1. Obvezni prilog – obrazloženje

2. Provedbene odredbe

3. Obvezni prilog- obrazloženje

4. Kartografski prilozi

5. Tekstualni dio – provedbene odredbe

GRAFIČKI DIO

1. 054_1-namjena

2. 054_2a-promet

3. 054_2b-posta-telekom

4. 054_2c-elektroenergetika

5. 054_2d-vodoopskrba

6. 054_2e-odvodnja

7. 054_3a1-priroda

8. 054_3a2-EM

9. 054_3a3-stanista

10. 054_3b-kuturna-dobra

11. 054_3c1-uvjeti

12. 054_3c2-planovi

13. 054_4-1a

14. 054_4-1b

15. 054_4-1c

16. 054_4-2

17. 054_4-3

18. 054_4-4a

19. 054_4-4b

20. 054_4-5

21. 054_4-6a

22. 054_4-6b

23. 054_4-6c

24. 054_4-6d

25. 054_4-7

26. 054_4-9

27. 054_4-10