Gradsko vijeće, 20.6.2013. –

Redovni lokalni izbori za predstavničko tijelo Grada Korčule održani su 19. svibnja 2013. godine.
Izabrani su sljedeći članovi Gradskog vijeća Grada Korčule:

 1. Antun Borovina (HDZ)
 2. Lea Čumbelić (HNS)
 3. Zoran Čumbelić (SDP)
 4. Vjeran Filippi (nestranačka osoba)
 5. Ivona Kapor (HDZ)
 6. Julio Marelić (SDP)
 7. Nika Silić Maroević (SDP)
 8. Vjenceslav Paić Karega (HSP)
 9. Marinko Pažin (HSP AS)
 10. Mario Sardelić (SDP)
 11. Marko Skokandić (HSS)
 12. Marija Šegedin (SDP)
 13. Darko Tarle (HSP AS)
 14. Željko Tomić (HDZ)
 15. Ante Tvrdeić (HDZ)

SDP – 5 vijećnika
HDZ – 4 vijećnika
HSP AS – 2 vijećnika
Grupa birača – 1 vijećnik
HNS – 1 vijećnik
HSP – 1 vijećnik
HSS – 1 vijećnik

Na konstituirajućoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Korčule održanoj 20. lipnja 2013. godine  izabrani su:

 • Ivona Kapor (HDZ) – za predsjednicu Gradskoga vijeća Grada Korčule,
 • Julio Marelić (SDP) – za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Korčule.