Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o izgledu službene odore, te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalno/pomorskog redara Grada Korčule

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću za Nacrt Odluke o izgledu službene odore, te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalno/pomorskog redara Grada Korčule možete preuzeti na poveznici.