Javni poziv za savjetovanje s javnošću oko donošenja Odluke o jediničnom iznosu zakupnine, rokovima za izdavanje računa i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište

Savjetovanje traje od 06. ožujka 2024. godine do 06. travnja 2024. godine.

KLASA: 990-01/24-01/15
URBROJ: 2117-9-05/1-24-01
Korčula, 06. ožujka 2024.

Temeljem članka 11. Zakona o pristupu informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

J A V N I  P O Z I V
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

O D L U K E
o jediničnom iznosu zakupnine, rokovima za izdavanje računa i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište        

Sukladno članku 4. stavak 3. i članku 10. Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu („Narodne novine“, br. 50/2020) i članku 6. Uredbe o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja („Narodne novine“, br. 16/2024) Grad Korčula objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt Odluke o jediničnom iznosu zakupnine, rokovima za izdavanje računa i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište.                      

Savjetovanje traje od 06. ožujka 2024. godine do 06. travnja 2024. godine.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 06. travnja 2024. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt, osobno na adresu Grad Korčula, Trg A. i S. Radića 1, Korčula ili putem elektroničke pošte na adresu: [email protected] uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji je prilog ovom pozivu.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

  • Javni poziv za savjetovanje s javnošću, Obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje – Prilog 1 i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta – Prilog 2 možete preuzeti na poveznici.
  • Prijedlog Odluke možete preuzeti na poveznici.

PROČELNICA
Željka Marunović, dipl. iur.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću