Javno savjetovanje – Nacrt odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Korčule

Savjetovanje traje 30 dana, od 8. veljače 2023. godine do 10. ožujka 2023. godine.

KLASA: 340-02/22-01/01
URBROJ: 2117-9-06/13-23-1
Korčula, 7. veljače 2023.

Temeljem  članka 11. Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13 i 85/15) objavljuje se provođenje

JAVNOG SAVJETOVANJA

I.

Predmet javnog savjetovanja je Nacrt odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Korčule

II.

Svrha savjetovanja je pribavljane mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti na Nacrt odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Korčule.

III.

Savjetovanje traje 30 dana, počev od 8. veljače 2023. godine pa do 10. ožujka 2023. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Nacrt odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Korčule možete preuzeti na poveznici.