Kategorija: Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima

Javna nabava – Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima

Poziv za za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave radova: Izgradnja spojne ceste sa komunalnom infrastrukturom od Ž.C. 6225 prema sportskoj zoni – I. faza u Korčuli

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“’, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN) te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za  javnu nabavu Grada Korčule u predmetnom postupku javne nabave objavljuje Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave radova: Izgradnja spojne ceste sa komunalnom infrastrukturom od Ž.C. 6225 prema sportskoj zoni – I. faza u Korčuli. Više

Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave radova: Građevinski i obrtnički radovi – Rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Grada Korčule u predmetnom postupku javne nabave objavljuje Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave radova: Građevinski i obrtnički radovi – Rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis.
Više

Poziv za za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave radova restorana ex Liburna

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN),
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Grada Korčule, objavljuje poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave radova:
Rekonstrukcija do određenog stupnja dovršenosti (grubi građevinski radovi-roh-bau) dijela postojeće građevine javne i poslovne namjene-ex restoran Liburna
Više