Kategorija: Savjetovanje s javnošću

Objave vezane uz pravo na pristup informacijama.

Javni poziv za savjetovanje s javnošću oko donošenja Odluke o redu na pomorskom dobru

Savjetovanje traje od 22. rujna 2023. godine do 22. listopada 2023. godine.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na kojeg se odnose, te biti pravodobno dostavljeni. Više