Konstituirano Gradsko vijeće – Ivona Kapor predsjednica

Danas, 20. lipnja 2013. godine, sa početkom u 11.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Korčule održana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule. Za predsjednicu Gradskog vijeća izabrana je Ivona Kapor (HDZ).

Na početku zasjedanja izabrana je Mandatna komisija, kao jedno od stalnih radnih tijela Gradskog vijeća.
Nakon podnesenog Izvješća Mandatne komisije, a temeljem konačnih rezultata izbora za članove predstavničkog tijela Grada Korčule održanih dana 19. svibnja 2013. godine, verificirani su mandati i prisegu je položilo 14 od 15 izabranih članova Gradskog vijeća.

Za radna tijela Gradskog vijeća Grada Korčule na današnjoj sjednici izabrani su:

 • Predsjednica Gradskog vijeća Grada KorčuleIvona Kapor (HDZ)
 • Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada KorčuleJulio Marelić (SDP)

Odbor za izbor i imenovanje:

 1. Ante Tvrdeić (HDZ) – predsjednik,
 2. Lea Čumbelić (HNS) – članica,
 3. Darko Tarle (HSP AS) – član,
 4. Nika Silić (SDP) – članica,
 5. Marko Skokandić (HSS) – član.

Gradsko vijeće Grada Korčule:

 1. Antun Borovina (HDZ)
 2. Lea Čumbelić (HNS)
 3. Zoran Čumbelić (SDP)
 4. Vjeran Filippi (nestrančka osoba)
 5. Ivona Kapor (HDZ)
 6. Julio Marelić (SDP)
 7. Nika Silić Maroević (SDP)
 8. Vjenceslav Paić Karega (HSP)
 9. Marinko Pažin (HSP AS)
 10. Mario Sardelić (SDP)
 11. Marko Skokandić (HSS)
 12. Marija Šegedin (SDP)
 13. Darko Tarle (HSP AS)
 14. Željko Tomić (HDZ)
 15. Ante Tvrdeić (HDZ)

/Fotografija: A. Borovac/