Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području kulture za 2019. godinu

Po provedenom Javnom natječaju za dodjelu financijskih sredstava u području kulture za 2019. godinu od 24. listopada 2018. godine, a na temelju provedenog postupka ocjenjivanja zaprimljenih prijava, utvrđuje se dodjela financijskih sredstava.

KLASA: 61201/1801/19
URBROJ: 2138/0102193
Korčula, 23. svibnja 2019.

Na temelju članka 23. st. 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna potreba Grada Korčula (Službeni glasnik Grada Korčulebr. 10/18), i članka 78. st. 21. Statuta Grada Korčule (Službeni glasnik Grada Korčulebr. 3/18), gradonačelnik Grada Korčule 23. svibnja 2019. godine donosi:

ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA U PODRUČJU KULTURE ZA 2019. GODINU

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.