Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaća zaposlenicima ustanova u vlasništvu Grada Korčule

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 13. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 23. travnja 2018. godine donio je

O D L U K U
o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaća zaposlenicima
ustanova u vlasništvu Grada Korčule

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju plaća zaposlenicima ustanova u vlasništvu Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/15 i 6/15), članak 4. se mijenja i glasi:  „Koeficijenti složenosti utvrđuju se u sljedećim vrijednostima

 1. Gradska knjižnica „Ivan Vidali“

  a/ ravnatelj – 1,80
  b/ diplomirani knjižničar – 1,30.

 2. Gradski muzej

  a/ ravnatelj – 1,80
  b/ kustos – 1,30
  c/ muzejski tehničar – 0,90.

 3. Centar za kulturu Korčula

  a/ ravnatelj – 1,80
  b/ organizator kulturnih aktivnosti – 1,10
  c/ domar – 1,08
  d/ domaćica-čistačica – 0,79.

Odluku pročitajte na linku.