Odluka o određivanju parkirališnih mjesta

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradsko poglavarstvo KLASA: 022-05/06-03/149 URBROJ: 2138/01-2-07-1 Korčula, 11. lipnja 2007. Na temelju članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člankom 16.a Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni …

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradsko poglavarstvo

KLASA: 022-05/06-03/149

URBROJ: 2138/01-2-07-1

Korčula, 11. lipnja 2007.

Na temelju članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člankom 16.a Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 3/06 i 2/07), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na 53. sjednici održanoj dana 11. lipnja 2007. godine donijelo

O D L U K U

o određivanju parkirališnih mjesta

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se parkirališna mjesta na određenim mjestima na području Grada Korčule.

Članak 2.

Ispred hotela Korčula u Korčuli određuje se osam parkirališnih mjesta za goste hotela.

Ispred Policijske postaje u Korčuli određuje se osam parkirališnih mjesta s obvezom  da dva parkirna mjesta na izlazu iz lučkog područja kod kontejnera oslobode zbog nesmetanog pražnjenja broda, tj. osiguranja izlaza iskrcanih vozila s broda kroz navedeni izlaz.

Članak 3.

Teretni automobili čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 tona i autobusi mogu se u gradu Korčuli parkirati na  parkiralištu u Put Sv. Luke i Novim putima (od raskrižja za izlazak na cestu Korčula – Račišće i ulaska u jednosmjerni promet prema poligonu.

Članak 4.

Na hotelskim parkiralištima mogu se parkirati ona vozila i pod uvjetima koje odredi vlasnik hotela.

Članak 5.

Osobni automobili, teretni automobili čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3,5 tona, kombinirani automobili i motocikli mogu se, u skladu s ovom Odlukom, parkirati u gradu Korčuli:

1.      Na Obali dr. Franje Tuđmana, osim parkirališnih mjesta koji su namijenjeni za goste hotela Korčula i vozila MUP-a, i to na području i pod  uvjetima (režimu) određenim posebnim odlukama Gradskog poglavarstva;

2.      na Obali Vinka Paletina, ali samo na parkirališnim mjestima koja za to budu određena i označena i pod uvjetima ovlaštenika koncesije u Luci Korčula;

3.      u Put Sv. Nikole, na dijelu od Kovačkog prolaza do kuće «Fazinić», ali samo na parkirališnim mjestima koja za to budu označena;

4.      na Obali korčulanskih brodograditelja, ali samo na parkirališnim mjestima koja za to budu označena;

5.      na prostoru iznad raskrižja Ulice korčulanskih domobrana i Šetališta Frana Kršinića, ali samo na parkirališnim mjestima koja za to budu označena, samo za stanare zone II;

6.      u Put Sv. Luke, ali samo na parkirališnim mjestima koja za to budu označena, samo za stanare zone II;

7.      na Trgu Petra Šegedina, ali samo na parkirališnim mjestima koja za to budu označena;

8.      na dijelu Pod Fortecom (proširenje pokraj Dječjeg vrtića), ali samo na parkirališnim mjestima koja za to budu označena;

9.      na završetku Šetališta Tina Ujevića (pokraj DVD Korčula), ali samo na parkirališnim mjestima koja za to budu označena;

10.  pokraj groblja Sv. Luke, na zemljanoj površini (osim vozila s kamp kućicom);

11.  na Novim putima, s desne strane kolnika (označeno punom crtom razdvajanja prometnog traka od traka za parkiranje);

12.  ispred zgrade na Novom naselju, odmah s lijeve strane od ulaska u Ulicu korčulanskih domobrana, ali samo na parkirališnim mjestima koja za to budu označena, samo za stanare zone II;

13.  pokraj galerije Maksimilijana Vanke (Put Sv. Nikole), ali samo na mjestima koja za to budu označena, samo za stanare zone II;

14.  u Put Sv. Nikole, uz zid nasuprot kuće N. Andrijića  i naprijed uz desnu stranu ceste do raskrižja za Cvjetno naselje, samo za stanare zone II.

Članak 6.

Stanari, odnosno vlasnici vozila koji su sukladno Zaključku Gradskog poglavarstva od 14. lipnja 2006., KLASA: 022-05/06-03/132, URBROJ: 2138/01-2-06-1, i od 11. srpnja 2006., KLASA: 022-05/06-03/132, URBROJ: 2138/01-2-06-2, dobili plavu oznaku ZONA II smatraju se stanarima zone II iz članka 5. ove Odluke, i postojeća plava oznaka ZONA II vrijedi kao oznaka stanara zone II koji imaju isključivo pravo parkiranja na parkirališnim mjestima rezervirana za stanare  zone II, i koja mora biti zalijepljena s unutarnje strane vjetrobranskog stakla.

Članak 6.

U Žrnovu –Postrani dozvoljeno je parkiranje vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 5 tona, s desne strane ceste prema Veloj Luci, odmah poslije zgrade «Bratske sloge», ali samo na parkirališnim mjestima koja za to budu označena.

Članak 7.

Ovom Odlukom se ne određuje da li će se na određenim parkirališnim mjestima naplaćivati naknada za parkiranje ili ne, već će se to određivati posebnim odlukama Gradskog poglavarstva odnosno drugim aktima Grada Korčule i ovlaštenika koncesije u Luci Korčula s obzirom da se dio parkirališnim mjesta iz članka 5. ove Odluke nalaze u lučkom području Luke Korčula.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe članka 17. 18., 19. i 20. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 3/06) koje se odnose na parkiranje a u smislu članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/07) te prestaje važiti Zaključak Gradskog poglavarstva (o uvođenju zona za parkiranje stanara u dijelu grada Korčule) od 14. lipnja 2006. godine, KLASA: 022-05/06-03/132, URBROJ: 2138/01-2-06-1, te njegove dopune od 11. srpnja 2006., KLASA: 022-05/06-03/132, URBROJ: 2138/01-2-06-2.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

GRADONAČELNIK

Mirko Duhović, dipl. ing.