Odobren projekt FORTIC – From remains Of the war to the aRchiTecture of peace in cross-border area of Italy-Croatia

Gradu Korčuli odobren je EU projekt: From remains Of the war to the aRchiTecture of peace in cross-border area of Italy-Croatia – FORTIC, u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska od 2021. do 2027. godine, a s ciljem primjene uspješnih modela upravljanja kulturnom baštinom kao temeljem za razvoj održivog turizma u okviru prioriteta 4. Kultura i turizam za održivi razvoj ovog Programa.

Ukupni iznos prijavljenog projekta FORTIC iznosi 2.135.773,60 eura, a planirano trajanje projekta je 30 mjeseci. U tom razdoblju kroz brojne će se aktivnosti, uz snažan naglasak na prekograničnu suradnju, raditi na području održivog kulturnog turizma s naglaskom na očuvanje tradicijske baštine.

Kickoff sastanak održat će se u Puli, 13. i 14. svibnja 2024.g.

FORTIC projektom Korčula će istražiti područje starog grada i njegove najbliže okolice te izraditi katalog elemenata kulturne baštine. Podaci iz kataloga prenosit će se i dijeliti s projektnim partnerima kao ulazni podaci za izradu zajedničkog plana i preporuka.

Korčula će također izraditi Plan razvoja kulturne baštine, strateški dokument za Grad Korčulu koji će obuhvatiti sva kulturna dobra grada Korčule i definirati strategiju kulturnog razvoja. Cilj plana je održivo, zeleno i digitalno korištenje kulturne baštine za poboljšanje i razvoj neprofitnih aktivnosti u kulturi lokalnih dionika, za jačanje kreativnih industrija povezanih s kulturom, kao i za unapređenje kulturnog turizma.

Vodeći partner iz Hrvatske je Grad Pula, a ostali partneri na projektu s Hrvatske strane su Grad Korčula, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, dok su partneri s talijanske strane Općina Vieste, Općina Cervia i Sveučilište Caˊ Foscari iz Venecije.

Uz navedene partnere na projektu sudjeluju i pridruženi partneri koje čine Turistička zajednica Grada Korčule, Škola za odgoj i obrazovanje Pula te venecijanska udruga UNPLI Veneto koja ima za cilj, između ostalog, snažnu turističku promociju na lokalnoj i regionalnoj razini na području regije Veneto.