Poziv za 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 4. srpnja (ponedjeljak) 2016. godine, s početkom u 18.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 4. srpnja (ponedjeljak) 2016. godine,

s početkom u 18.30 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća
  2. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona uvala Luka“ i kartografski prikaz
  3. Konačni prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2016. godinu
  4. Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2016. godinu
  5. Prijedlog za dodjelu nagrade Grada Korčule za životno djelo Zvonku Letici
  6. Prijedlog za dodjelu kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Udruzi „Žrnovski galijoti“
  7. Prijedlog za dodjelu kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Osnovnoj školi Petra Kanavelića – Podružnica 1 Osnovna glazbena škola
  8. Prijedlog za dodjelu osobne godišnje nagrade Grada Korčule  konobi „Adio Mare“, vl. Ana Bojić
  9. Prijedlog za dodjelu posebnog priznanja letačkim posadama eskadrile transportnih helikoptera 93. zrakoplovne bazne  HRZ i PZO
  10. Ponuda za pravo prvokupa čest. zgr. 733/2, z.u. 501, k.o. Korčula (prema Zakonu o otocima).

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur., v.r.

O tome obavijest:

1. Gradonačelnik

2. Zamjenik gradonačelnika

3. Političke stranke koje imaju vijećnike u GV

5. Gradski kotari i mjesni odbori