Poziv za 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 9. lipnja (srijeda) 2010. godine, s početkom u 18.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09), sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 9. lipnja (srijeda) 2010. godine,
s početkom u 18.00 sati ,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d :

  1. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule
  2. Konačni prijedlog Odluke o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Korčule
  3. Konačni prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
  4. Konačni prijedlog Odluke o naknadi za rad Gradonačelnika  Zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
  5. Konačni prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
  6. Konačni prijedlog Plana operativnih mjera i zadaća na zaštiti šuma od požara na području Grada Korčule za 2010. godinu
  7. Izvješće o radu Ustanove “Športski objekti Korčula” u 2009. godini
  8. Program rada Ustanove “Športski objekti Korčula” za 2010. godinu

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. stom., v.r