Poziv za 8. sjednicu Gradskog vijeća

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 4. prosinca (petak) 2009. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

 

Na temelju članka 107. i 108. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

 

za dan 4.  prosinca (petak) 2009. godine,
s početkom u 18.00 sati
u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d :

  1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
  2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
  3. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule
  4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2009. godinu (prijedlog, obrazloženje, ostvarenje proračuna)
  5. Prijedlog Odluke o naplati dospjelih,a neplaćenih potraživanja Grada Korčule
  6. Prijedlog Zaključka o povjeravanju komunalne djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja
  7. Izvješće o poslovanju za siječanj-rujan 2009. KTD-a Hober d.o.o.
  8. Prijedlog Zaključka o izradi turističkog master plana za Grad Korčulu
  9. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za popis birača
  10. Ponuda za pravo prvokupa (stan na III. katu čest. zgr. 73/2 k.o. Korčula)

Napomena: Izvješće o poslovanju KTD-a Hober može se dobiti na uvid u stručnoj službi.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. stom., v.r.