Pravila o protokolu Grada Korčule

Na temelju članka 54. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/01) te članka 23. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na 72. sjednici održanoj 2. listopada 2003. godine  donijelo

P R A V I L A

o protokolu Grada Korčule

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima uređuje se protokol Grada Korčule u vrijeme državnih blagdana, spomendana  i neradnih dana sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima  i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, za Dan Grada Korčule, za vrijeme manifestacija koje se održavaju pod pokroviteljstvom Grada Korčule, te protokol prijama domaćih i stranih državnih dužnosnika, kao i protokol za druge  manifestacije i događanja koja nisu izričito navedena u ovim Pravilima.

II. SVEČANE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Članak 2.

Svečane sjednice Gradskog vijeća održavaju se prigodom Dana Grada Korčule  – blagdan Sv. Todora (29. srpnja) te kada to odredi predsjednik Gradskog vijeća, ako posebne prilike uvjetuju održavanje svečane sjednice.

Na svečanoj sjednici povodom Dana Grada Korčule, uručuju se javna priznanja Grada Korčule utvrđena posebnim aktima Grada Korčule.

III. STALNI PROTOKOLARNI PRIJAMI

Članak 3.

Stalni protokolarni (svečani) prijami organiziraju se prigodom:

1. Božićno – novogodišnjih blagdana, prijamom za vijećnike Gradskog vijeća, članove Gradskog poglavarstva, predstavnike crkovnih vlasti i vjerskih zajednica, predstavnike gospodarstva, ustanova, udruga građana, kao i javnih djelatnika Grada Korčule, po popisu uzvanika kojeg utvrdi gradonačelnik, uz dogovor s predsjednikom Gradskog vijeća, i to u vremenu između 20. i 23. prosinca ;

2. Dana Grada Korčule, prijamom nakon svečane sjednice Gradskog vijeća, za vijećnike Gradskog vijeća, članove Gradskog poglavarstva,  predstavnike crkovnih vlasti i vjerskih zajednica, predstavnike gospodarstva, ustanova, udruga građana, kao i javnih djelatnika Grada Korčule, po popisu uzvanika kojeg utvrdi gradonačelnik, uz dogovor s predsjednikom Gradskog vijeća;

3. nagrađivanja najuspješnijih učenika osnovnih škola i srednje škole, koji su tijekom školske godine ostvarili najbolje rezultate u učenju i vladanju, na prijedlog škole, a održat će se tijekom mjeseca svibnja odnosno lipnja u dogovoru s školama;

4. polaska novaka na odsluženje vojne obveze kad je Grad Korčula domaćin ispraćaja, a održat će se sukladno vremenu, tj. protokolu Ureda za obranu MORH-a.

IV. POLAGANJE VIJENACA

Članak 4.

Prigodom državnih blagdana :

–    Dana antifašističke borbe, 22.lipnja

–    Dana državnosti,  25.lipnja

–         Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, 5.kolovoza

–         Dana neovisnosti,  8.listopada

–         Svih svetih, 1.studenog,

predstavnici Grada Korčule (Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća), udruga proizašlih iz Domovinskog rata i II. svjetskog rata, političkih stranka, Policije te Ureda za obranu MORH-a u znak sjećanja i zahvalnosti poginulim za Hrvatsku, odnosno umrlim od njenog prvog spomena do danas položit će vijenac na spomen križ na groblju Sv. Luke u Korčuli, osim za Dan antifašističke borbe kada se vijenac polaže na spomen ploču na «Spomeniku» u Korčuli, uz sviranje državne himne i sviranja povečerje, odnosno druge prigodne glazbe te prigodnog komemorativnog programa uobičajen naravi navedenih blagdana.

Također, polaganje vijenca izvršit će se za Dan Grada Korčule, na spomen križ na groblju Sv. Luke, kao i za dan oslobođenja grada Korčule od nacističke okupacije u 2. svjetskom ratu (13. rujna 1944.), na spomen ploči na «Spomeniku», na način kako je to predviđeno za državne blagdane iz prethodnog stavka.

Točni nadnevak i satnica polaganja vijenaca će se u pravilu usuglasiti s svim subjektima iz stavka 1 ovog članka, s tim da se polaganje vijenaca organizira, u pravilu, na sam dan obilježavanja blagdana, odnosno obljetnice.

Vijenac naručuje Grad Korčula a polažu ga zajedno predstavnici Grada Korčula i  predstavnici ostalih subjekata iz stavka 1. ovog članka, s tim da i ostali subjekti iz stavka 1. ovog članka mogu istovremeno položiti svoje vijence.

Članak 5.

Za Dan državnosti organizirat će se zajedničko polaganje vijenca predstavnika Grada Korčule i predstavnika vijeća gradskih kotara odnosno mjesnih odbora na području Grada Korčule, i to na spomen križ na mjesnom groblju pojedinih mjesta, ukoliko na mjesnom groblju postoji spomen križ.

V. ISTICANJE ZASTAVA

Članak 6.

Tijekom godine, kao stalni postav, ističe se zastava Republike Hrvatske:

–         na pročelju zgrade Gradske vijećnice

–         na kuli Revelin (za područje Gradskog kotara Stari grada i samog grada kao mjesto središnjeg stijega)

–   na području Gradskog kotara Sv. Antun i svih mjesnih odbora, na mjestu gdje to odredi vijeće gradskog kotara, odnosno mjesnog odbora.

Zastave na pročelju zgrade Gradske vijećnice i na kuli Revelin održavati će, tj. mijenjati dotrajale i iskidane domar u Gradskoj upravi, dok Gradski kotar Sv. Antun odnosno mjesni odbori sami organiziraju izmjene zastava.

Ukoliko više blagdana padaju unutar vremenskog razmaka od 15 dana, onda zastave mogu ostati istaknute u kontinuitetu, ali najduže 15 dana.

Članak 7.

Za vrijeme državnih blagdana i Dana Grada Korčule ističu se zastave Republike Hrvatske, Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Korčule na Trgu pomirenja – pokraj «Spomenika».

Zastave iz stavka 1. ovih Pravila će dan uoči blagdana postaviti i dan po blagdanu skinuti radnici KTD-a «Hober», ako ovim Pravilima u određenom slučaju nije drukčije određeno.

Članak 8.

Nabavu (novih) zastava iz članka 5. i 6. ovih Pravila osigurava Grad Korčula putem Gradske uprave – Tajništva.

VI. SVEČANI OPHODI I BUDNICE

Članak 9.

U prigodi obilježavanja državnih blagdana i Dana Grada Korčule u pravilu se održavaju svečani ophodi puhačkih orkestara u užem centru grada Korčule i to:

–         Praznik rada, 1. svibnja, kroz jutro

–         Dan državnosti, 25.lipnja, kroz jutro

–         Dan Grada Korčule, 29. srpnja, kroz jutro

–         Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, 5. kolovoza, kroz jutro.

VII. ČESTITKE GRAĐANIMA

Članak 10.

Povodom Božića i Nove godine, Uskrsa, Praznika rada, Dana antifašističke borbe, Dana državnosti, Dana Grada Korčule, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana neovisnosti, gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća upućuju zajedničku čestitku građanima Grada Korčule putem Radio Korčule.

Također se sugrađanima pravoslavne vjere upućuje čestitka povodom pravoslavnog Božića i Uskrsa putem Radio Korčule.

VIII. SUDJELOVANJE U PROCESIJAMA I MISAMA U DANE POJEDINIH BLAGDANA

Članak 11.

Predstavnici Grada Korčule (Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća), u pravilu su to gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća, nazočuju Misi i sudjeluju u procesiji na Dan Grada Korčule te nazočuju Misi na Sve svete, Dan državnosti, Dan Grada Korčule i Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.

IX. SUDJELOVANJE U PROTOKOLU OBILJEŽAVANJA DANA GRADSKIH KOTARA I MJESNIH ODBORA

Članak 12.

Predstavnici Grada Korčule (Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća), u pravilu su to gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća, nazočuju protokolu obilježavanja Dana gradskih kotara i mjesnih odbora sukladno njihovim protokolima.

X. PROTOKOL PRIJAMA  DOMAĆIH I STRANIH DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 13.

Državne dužnosnike koji dolaze u radne posjete Gradu Korčuli,  gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća dočekuju ih u prostorijama Gradske uprave.

Sam doček se može organizirati i na nekom drugom mjestu (helidromu, putničkoj obali, u atriju Gradske vijećnice i sl.), ako tako odredi gradonačelnik, uz dogovor s predsjednikom Vijeća.

Prijam se organizira u tzv. «Maloj vijećnici» ili u velikoj, tj. Gradskoj vijećnici, zavisno od broja osoba koji nazočuju prijamu.

Radnom dijelu posjeta nazočuju osobe određene od strane gradonačelnika, ovisno od teme i razloga posjete.

Gosti se smještaju na lijevoj strani stola gledano prema prozoru ako se radi o «Maloj vijećnici», dok se za veliku, tj. Gradsku vijećnicu radi posebni raspored sjedenja.

Tajnica gradonačelnika o posjetu sa protokolom boravka dužnosnika, po nalogu gradonačelnika, obavještava:

–         Dopisništvo HTV-a u Dubrovniku

–         Radio Korčulu

–         dopisnike dnevnih novina u Korčuli.

XI. SVEČANA OTVARANJA NOVOIZGRAĐENIH OBJEKATA

Članak 14.

Svečanost otvaranja može se upriličiti na dan početka radova i/ili na dan otvaranja novoizgrađenih objekata.

Gradonačelnik, uz dogovor s predsjednikom Gradskog vijeća, utvrđuje koga će se pozvati da svečano otvori radove, odnosno novoizgrađeni objekt gdje je Grad Korčula bio  nositelj investicije, ukoliko to nije sam gradonačelnik, koji u pravilu otvara takve objekte.

Gradonačelnik, uz dogovor s predsjednikom Gradskog vijeća, utvrđuje popis uzvanika koji će se pozvati (prigodni poziv) na svečano otvaranje, a građanstvo se putem Radio Korčule obavještava i poziva na svečanost otvaranja.

Ispred objekta u pravilu se organizira odgovarajuća bina, ukoliko to tehnički uvjeti dozvoljavaju, koja se ukrašava zastavom Republike Hrvatske i zastavom  Grada Korčule.

Ukoliko bine nema, onda se navedene zastave ističu na za to prikladno mjesto na mjestu protokola otvaranja.

Svečanost započinje sviranjem himne Republike Hrvatske, te se okupljenima slijedećim redoslijedom obraćaju:

–         predstavnik Grada Korčule, koji ujedno i otvara svečanost

–         predstavnik korisnika

–         predstavnik Županije

–    nakon svečanog presijecanja vrpce, nazočnima se obraća i počasni gost, nakon čega se ide u obilazak objekta

–         za vođenje programa može se angažirati i službeni spiker.

Tajnica gradonačelnika o svečanom otvaranju s protokolom svečanog otvaranja obavještava:

–         Dopisništvo HTV-a u Dubrovniku

–         Radio Korčulu

–         dopisnike dnevnih novina u Korčuli.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Manifestacije, odnosno događaji koji nisu obuhvaćeni ovim protokolarnim pravilima, a održavaju se u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Grada Korčule, bit će protokolarno obilježeni na način kako to odredi gradonačelnik, uz dogovor s predsjednikom Gradskog vijeća, ukoliko isto nije prepušteno drugom subjektu.

Članak 16.

Prigodom prijama uvaženih gostiju, gradonačelnik ima pravo davanja prigodnih poklona, zavisno o rangu, tj. značaju gosta, a to može biti zastavica Grada Korčule, Statut grada Korčule iz 1214. godine, neka druga edicija vezana za Grad Korčulu, plaketa s prepoznatljivim simbolom koji asocira na grad Korčulu, prepoznatljivi  korčulanski suvenir ili umjetnička slika.

Po potrebi, Gradsko poglavarstvo može posebnom odlukom utvrditi vrijednost do kojeg pojedini poklon može iznositi.

Članak 17.

U slučaju opravdane spriječenosti gradonačelnika, odnosno predsjednika Gradskog vijeća, njihove protokolarne obveze utvrđene ovim Pravilima preuzima zamjenik gradonačelnika, odnosno potpredsjednik Gradskog vijeća.

Ukoliko su zamjenik gradonačelnika, odnosno potpredsjednik Gradskog vijeća također spriječeni u izvršavanju protokolarnih obveza, gradonačelnik, odnosno predsjednik Gradskog vijeća će odrediti druge osobe ispred Grada Korčule iz reda članova Gradskog poglavarstva, odnosno vijećnika Gradskog vijeća, koje će predstavljati Grad Korčulu u određenom protokolu.

Članak 18.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

Klasa: 022-05/03-03/56                                                                       GRADONAČELNIK

Urbroj: 0138/01-2-03-1                                                                     Mirko Duhović, dipl. ing.

Korčula,  2. listopada 2003.

Komentiraj