Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za davanje poslovnog prostora u zakup

Na temelju članaka 127. stavka 2. i 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), a u svezi s člankom 15. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup («Službeni glasnik Grada Korčule», br.  4/03) i točke I. Odluke o osnivanju Povjerenstva za davanje javnih površina na korištenje od 14. svibnja 2010. godine, donosi se 

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Povjerenstva za davanje poslovnog prostora u zakup