Rješenje o zaključivanju popisa birača

KLASA: 013-02/19-01/01
URBROJ: 2117-01-19-5
Dubrovnik, 18. listopada 2019.

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o registru birača (“Narodne novine”, broj 144/12 i 105/15), a povodom raspisanih izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule, donosi se

R J E Š E NJ E
o zaključivanju popisa birača

  1. Zaključuje se popis birača za Grad Korčulu s danom 18. listopada 2019. godine.
  2. Na dan 18. listopada 2019. godine u popis birača za Grad Korčulu ukupno je upisano 5.058 (pettisućapedesetosam) birača.

Rješenje možete pročitati ovdje.