Urbanistički plan uređenja “GZ LOKVA”

Urbanistički plan uređenja “GZ LOKVA” :  Namjena Promet Komunalna infrastruktura  Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina  Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 2 Način i uvjeti gradnje  Obrazloženje Odredbe  Uvodne odredbe 

Urbanistički plan uređenja “GZ LOKVA” : 

Namjena
Promet
Komunalna infrastruktura 
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 2
Način i uvjeti gradnje 
Obrazloženje
Odredbe 
Uvodne odredbe