Urbanistički plan uređenja “GZ LOKVA”

Urbanistički plan uređenja “GZ LOKVA” : 

Namjena
Promet
Komunalna infrastruktura 
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 2
Način i uvjeti gradnje 
Obrazloženje
Odredbe 
Uvodne odredbe