Usklađenje PPUGK sa Zakonom o Prostornom uređenju i gradnji – 2008

0 Položaj Grada Korčule u Dubrovačko-Neretvanskoj Županiji legenda
1 Korištenje i namjena površina legenda
2a Infrastrukturni sustavi – Promet – Cestovni, pomorski, zračni legenda
2b Infrastrukturni sustavi – Pošta i telekomunikacije legenda
2c Infrastrukturni sustavi – Elektroenergetika legenda
2d Infrastrukturni sustavi – Vodoopskrbni sustav – Vodoopskrba legenda
2e Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarski sustav – Odvodnja otpadnih voda te obrada, skladištenje i odlaganje otpada legenda
3a Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – prirodno nasljeđe legenda
3b Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – kulturna dobra legenda
3c1 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – uvjeti ograničenja i posebne mjere legenda
3c2 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – pregled planova nižeg reda legenda
3d Gospodarske šume JPG – 121 Kb
4a Područja naselja JPG – 139 Kb
4a1 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje JPG – 2,19 Mb
4a10 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje PDF – 2,19 mb
4a11 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje JPG – 369 Kb
4a12 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje JPG – 137 Kb
4a13 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje JPG – 140 Kb
4a2 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje JPG – 158 Kb
4a3 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje JPG – 298 Kb
4a4 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje JPG – 129 Kb
4a5 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje JPG – 230 Kb
4a6 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje JPG – 274 Kb
4a7 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje JPG – 116 Kb
4a8 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje JPG – 227 Kb
4a9 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje  

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Korčule na Gradskom Vijeću (360 Kb – PDF)