Poziv za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 4. listopada (utorak) 2011. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09) sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 4. listopada (utorak) 2011. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća
 3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća
 4. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 31. srpnja 2011. godine
 5. Konačni prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2011. godinu
 6. Konačni prijedlog Odluke o vrijednosti jediničnih iznosa za položajne zone
 7. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Korčule
  (Plan gospodarenja utpadom Grada Korčule, 2011.)
 8. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara (revizija) za Grad Korčulu
  (Procjene ugroženosti od požara (revizija) za Grad Korčulu)
 9. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara (revizija) za Grad Korčulu
  (Plan zaštite od požara (revizija) za Grad Korčulu; Grafički prilozi: Grad Korčula; Hober; Hoteli; Hoteli-kampovi; Brodogradilište; Šumski putovi )
 10. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule u 2011. godini
 11. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Korčule u 2011. godini
 12. Konačni prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
 13. Konačni prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
 14. Prijedlog Zaključka o ispravci tehničke greške u Odluci o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Korčule
 15. Prijedlog Zaključka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2011. godini
 16. Prijedlog Rješenja o izboru članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih  nepogoda

S poštovanjem,

          PREDSJEDNIK
      GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r.

Jedan komentar za “Poziv za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

 1. Možete li upozoriti gosp.Ratka kalođeru da ne drobi svašta prije početka prijenosa sjednice, jer on nije nikakav komentator nego samo tehničko lice koje barata tehnikom, kako bi se sjednica prenosila.Njegovi “biseri” su neprimjereni, bezobrazni i potpuno neprihvatljivi.Zahvaljujem!