Gradsko vijeće, 18.5.2011. –

Prijevremeni  lokalni izbori za članove Gradskog vijeća  Grada Korčule održani su 3. travnja 2011. godine.
Izabrani su sljedeći članovi Gradskog vijeća Grada Korčule:

 1. LOVRO KRSTULOVIĆ (koalicija SDP/HNS/HSU)
 2. NIKA SILIĆ MAROJEVIĆ (koalicija SDP/HNS/HSU)
 3. ZORAN ČUMBELIĆ (koalicija SDP/HNS/HSU)
 4. FANI ŠEGEDIN (koalicija SDP/HNS/HSU);
  MARIO SARDELIĆ
  (koalicija SDP/HNS/HSU) – od 13. listopada 2011.
 5. ROBERT LUČIĆ (koalicija SDP/HNS/HSU)
 6. JULIO MARELIĆ (koalicija SDP/HNS/HSU)
 7. ANDRIJA FABRIS (koalicija HDZ/HSS)
 8. ALEN KRAJANČIĆ (koalicija HDZ/HSS);
  RENATO JURJEVIĆ
  (koalicija HDZ/HSS) – od 15. srpnja 2011.
 9. TINO ANDRIJIĆ (koalicija HDZ/HSS)
 10. JOŠKO CEBALO (koalicija HDZ/HSS)
 11. IVAN FARAC (koalicija HDZ/HSS);
  JAKŠA KRAJANČIĆ
  (koalicija HDZ/HSS) – od 11. studenog 2011.
 12. VJERAN FILIPPI (nezavisna lista)
 13. NENA SERETINEK (nezavisna lista)
 14. MARINKO PAŽIN (HSP)
 15. VICKO IVANČEVIĆ (HSLS).

SDP – 5 vijećnika
HDZ
– 4 vijećnika
NGL “Korčulanska liga”
– 2 vijećnika
HNS
– 1 vijećnik
HSLS
– 1 vijećnik
HSP
– 1 vijećnik
HSS – 1 vijećnik

Na konstituirajućoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Korčule održanoj 18. svibnja 2011. godine za predsjednika Gradskoga vijeća Grada Korčule izabran je
Lovro Krstulović, dr. med. dent. – SDP.

Na 3. sjednici Gradskoga vijeća Grada Korčule održanoj 1. lipnja 2011. godine za potpredsjednika Gradskoga vijeća Grada Korčule izabran je
Marinko Pažin – HSP.