Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Korčula

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Nacrt odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Korčula možete preuzeti na poveznici.