Očitovanje Grada Korčule na prijedlog DNŽ o upisnim područjima mreže osnovnih škola

Na Prijedlog upisnih područja mreže osnovnih škola čiji je osnivač DNŽ koji je izradio Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i šport DNŽ svoja očitovanja dali su Grad Korčula, OŠ Petra Kanavelića Korčula i OŠ Ante Curać-Pinjac Žrnovo

Dana 1. rujna 2010. godine Grad Korčula faksom je zaprimio zahtjev za očitovanje o županijskom Prijedlogu upisnih područja mreže osnovnih škola čiji je osnivač DNŽ. Zatraženo je detaljno mišljenje Grada o pripadanju PŠ Viganj i PŠ Lovište matičnoj školi P. Kanavelića Korčula te detaljno očitovanje Grada Korčule o upisnim područjima OŠ P. Kanavelića Korčula i A. Curać-Pinjac Žrnovo. Isti dopis upućen je i ravnateljima osnovnih škola u Korčuli i Žrmovu.

DNŽ, kao osnivač osnovnih škola na području Grada Korčule, svojim Prijedlogom definirala je sljedeća upisna područja za škole na području Grada Korčule:

13. OŠ Petra Kanavelića, Korčula   : Korčula, Lumbarda, Račišće, Viganj, Lovište i Žrnovo (Medvinjak i Luka)
PŠ Lumbarda I – IV PŠ Lumbarda: Lumbarda
PŠ Račišće I – IV PŠ Račišće: Račišće
PŠ Lovište I – IV PŠ Lovište: Lovište
PŠ Viganj I – IV PŠ Viganj: Viganj
14. OŠ Ante Curać-Pinjac, Žrnovo   Žrnovo (osim Medvinjaka i Luke), Pupnat
PŠ Pupnat I – IV PŠ Pupnat: Pupnat

 Tablica 1: Prijedlog osnivača, DNŽ

 • Zahtjev za očitovanje o Prijedlogu upisnih područja mreže osnovnih škola čiji je osnivač DNŽ možete pogledati ovdje

Naveden je rok za slanje traženih očitovanja u DNŽ, do 2. rujna 2010. godine do 14:00 sati.

S obzirom na složenost materije o kojoj se trebalo očitovati za samo jedan dan, pri čemu je bilo neophodno izvršiti šire konzultacije uz uključivanje svih zainteresiranih čimbenika, Grad Korčula je obavijestio DNŽ da će svoje mišljenje poslati do 10. rujna 2010. godine.

Gradonačelnik Grada Korčule je 6. i 7. rujna 2010. godine u Gradskoj vijećnici organizirao dva sastanka na kojima su nazočili ravnatelji osnovnih škola, ravnatelj Srednje škole, predstavnici MO i GK, predstavnici klubova vijećnika GV, predsjednik GV, zamj. gradonačelnika i gradonačelnik Grada Korčule.

Na tim sastancima predočena su očitovanja osnovnih škola s područja Grada Korčule koje su njihovi ravnatelji uputili DNŽ: 

 • Očitovanje ravnatelja OŠ Petra Kanavelića Korčula o Prijedlogu upisnih područja mreže osnovnih škola čiji je osnivač DNŽ možete pogledati ovdje.
  – OŠ P. Kanavelića Korčula prihvatila je ponuđeni županijski prijedlog.
   
 • Očitovanje Školskog odbora OŠ Ante Curać-Pinjac o Prijedlogu upisnih područja mreže osnovnih škola čiji je osnivač DNŽ možete pogledati ovdje.
  – Članovi Školskog odbora OŠ A. Curać-Pinjac predložili su i jednoglasno podržali zahtjev da se svi učenici sa svih upisnih područja katastarskog područja Žrnova (Žrnovo, Medvinjak, Žrnovska Banja, Vrbovica, tri Žala, Oskorušica i Luka) upisuju u školu u Žrnovu.

Nakon diskusija i konzultacija koje je gradonačelnik Mirko Duhović proveo sa sudionicima sastanaka zaključeno je da Grad Korčula pošalje županiji sljedeće očitovanje:

 • Očitovanje Grada Korčule o Prijedlogu upisnih područja mreže osnovnih škola čiji je osnivač DNŽ možete pogledati ovdje.
  – Grad Korčula se uglavnom složio s a županijskim prijedlogom, uz sugestije da se učenici (I-IV) sa Solina (Lumbarda) upisuju u MŠ Korčula dok bi se učenici iz Kneža (Pupnat) od I-IV razreda upisivali u PŠ Račišće, a od V-VIII razreda u MŠ Korčula.
  – Grad Korčula je također predložio da se pri OŠ Petra Kanavelića Korčula u mrežu osnovnih škola uvrsti i Osnovna glazbena škola Korčula, sa upisnim područjem koje bi činili Grad Korčula i općina Lumbarda.
13. OŠ Petra Kanavelića, Korčula   : Korčula, Lumbarda, Račišće, Viganj, Lovište, Žrnovo (Medvinjak i Luka) i Pupnat (Kneže)
PŠ Lumbarda I – IV PŠ Lumbarda: Lumbarda (osim Solina)
PŠ Račišće I – IV PŠ Račišće: Račišće, Pupnat (Kneže)
PŠ Lovište I – IV PŠ Lovište: Lovište
PŠ Viganj I – IV PŠ Viganj: Viganj
14. OŠ Ante Curać-Pinjac, Žrnovo   Žrnovo (osim Medvinjaka i Luke), Pupnat (osim Kneže)
PŠ Pupnat I – IV PŠ Pupnat: Pupnat (osim Kneže)

Tablica 2: Prijedlog Grada Korčule

Svoje mišljenje i očitovanje o upisnim područjima mreže škola na području Grada Korčule uputio je i Školski odbor OŠ Petra Kanavelića Korčula koji je svoj sastanak na ovu temu održao 10. rujna 2010. godine:

 • Očitovanje Školskog odbora OŠ Petra Kanavelića Korčula o Prijedlogu upisnih područja mreže osnovnih škola čiji je osnivač DNŽ možete pogledati ovdje.

Komentiraj