Poziv na 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 14. srpnja (utorak) 2020. godine, s početkom u 18.00 sati, u kino dvorani Doma kulture Liburna u Korčuli.

KLASA: 021-05/20-02/04
URBROJ: 2138/01-01-20-1
Korčula, 7. srpnja 2020.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

 za dan 14. srpnja (utorak)  2020. godine,
s početkom u 18:00 sati,
u kino sali Doma kulture Liburna u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća
  Prilog 1 Zapisnik sa 24. sjednice GV – prvi dio
  Prilog 2 Zapisnik sa 24. sjednice GV – nastavak
 2. Prijedlog za dodjelu osobne godišnje nagrade Grada Korčule gosp. Nenadu Kosoviću
 3. Prijedlog za dodjelu osobne godišnje nagrade Grada Korčule gđi Doris Jurjević
 4. Prijedlog za dodjelu kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Županijskom zavodu za hitnu medicinu-Ispostavi Korčula
 5. Prijedlog za dodjelu kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Korčulanskom plivačkom klubu
 6. Izbor članova Odbora za imenovanje ulica i trgova na području Grada Korčule
 7. Obilježavanje 450.-te obljetnice obrane grada Korčule od Turaka
 8. Konačni prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Korčule u 2020. godini
 9. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (č.z. 2816/4 k.o. Pupnat)
  Prilog 1 Geodetski elaborat-Groblje Kneže
 10. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (č.z.437/1 k.o. Korčula)
  Prilog 1 Geodetski elaborat-KI HOTEL PARK DS 
 11. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (č.z. 333/1, 334/1 i 334/5 k.o. Korčula)
  Prilog 1 Geodetski elaborat-zemljište ZSR-OŠ Korčula
 12. Suglasnost na Geodetski elaborat br. 5/2020
  Prilog 1 Geodetski elaborat
  Prilog 2 Ugovor o uređenju međusobnih odnosa
  Prilog 3 Dodatak Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa
 13. Konačni prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2019. godinu
  Prilog 1 Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 2019.
 14. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2019. godinu
  Prilog 1 2019 Utrošena sredstva GK i MO
 15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2019. godinu
  Prilog 1 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019.
 16. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu
  Prilog 1 Obrazloženje uz izmjene i dopune Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu
 17. Konačni prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r