Prostorni plan uređenja Grada Korčule 2003

Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet – Zavod za urbanizam i prostorno planiranje

Dubrovačko – neretvanska županija
Grad Korčula

Prostorni plan uređenja Grada Korčule

tekstualni dio

Naziv datoteke: Vrsta datoteke i veličina:
Sadržaj prilog “A” PDF – 181 Kb
Sadržaj prilog “B” PDF – 115 Kb
Uvod PDF – 211 Kb
1-1 Polazišta PDF – 522 Kb
1-2 Polazišta PDF – 2.18 Kb
1-3 Polazišta PDF – 285 Kb
2 – Ciljevi PDF – 409 Kb
3 – Rješenje PDF – 1.52 Kb
4 – Odredbe za provođenje PDF – 1.32 Kb

grafički dio

0 Položaj Grada Korčule u Dubrovačko-Neretvanskoj Županiji

JPG – 184 Kb

1 Korištenje i namjena površina

JPG – 337 Kb

2a Infrastrukturni sustavi – Promet – Cestovni, pomorski, zračni

JPG – 150 Kb

2b Infrastrukturni sustavi – Pošta i telekomunikacije

JPG – 138 Kb

2c Infrastrukturni sustavi – Elektroenergetika

JPG – 137 Kb

2d Infrastrukturni sustavi – Vodoopskrbni sustav – Vodoopskrba

JPG – 126 Kb

2e Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarski sustav – Odvodnja otpadnih voda te obrada, skladištenje i odlaganje otpada

JPG – 126 Kb

3a Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – prirodno nasljeđe

JPG – 154 Kb

3b Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – kulturna dobra

JPG – 138 Kb

3c1 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – uvjeti ograničenja i posebne mjere

JPG – 170 Kb

3c2 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – pregled planova nižeg reda

JPG – 132 Kb

3d Gospodarske šume

JPG – 121 Kb

4a Područja naselja

JPG – 139 Kb

4a1 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje

JPG – 742 Kb

4a10 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje

JPG – 773 Kb

4a11 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje

JPG – 256 Kb

4a12 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje

JPG – 137 Kb

4a13 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje

JPG – 140 Kb

4a2 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje

JPG – 158 Kb

4a3 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje

JPG – 298 Kb

4a4 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje

JPG – 129 Kb

4a5 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje

JPG – 230 Kb

4a6 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje

JPG – 274 Kb

4a7 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje

JPG – 116 Kb

4a8 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje

JPG – 139 Kb

4a9 Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje

JPG – 348 Kb

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Korčule na Gradskom Vijeću (360 Kb – PDF)