Zaključak o osnivanju Povjerenstva za izgradnju spomenika hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

KLASA: 029-02/22-01/01
URBROJ: 2117-9-02-22-1
Korčula,  7. veljače 2022.

Na temelju članka 80., članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18 i 3/21) i Odluke o izgradnji spomenika hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 17/21), gradonačelnica Grada Korčule dana 7. veljače 2022. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o osnivanju Povjerenstva za izgradnju spomenika hrvatskim braniteljima
iz Domovinskog rata

 1. Osniva se Povjerenstvo za izgradnju spomenika hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u sljedećem sastavu:
  – Marija Šegedin – predsjednica
  – Sani Sardelić – zamjenica predsjednice
  – Ante Jeričević – član
  – Otto Barić – član
  – Daniela Farčić – član
  – Petar Laus – član
  – Mirko Duhović – član
  – Linda Fider – član
  – Ivan Blitvić – član
  – Luca Tvrdeić – član.
 2. Zadaća Povjerenstva je provedba aktivnosti i radnji u svrhu izrade projektnog zadatka, odabir lokacije za izgradnju spomenika i provedba natječaja.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Tekst Zaključka u cijelosti dostupan je na poveznici.