Zaključak o osnivanju Povjerenstva za strateška prometna rješenja

KLASA: 029-02/22-01/02
URBROJ: 2117-9-02-22-1
Korčula,  8. veljače 2022.

Na temelju članka 80. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18 i 3/21) gradonačelnica Grada Korčule dana 8. veljače 2022. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o osnivanju Povjerenstva za strateška prometna rješenja

 1. Osniva se Povjerenstvo za strateška prometna rješenja u sljedećem sastavu:
  – Nika Silić Maroević – predsjednica
  – Ivan Blitvić – zamjenik predsjednice
  – Marko Trojan – član
  – Jeroslav Šegedin – član
  – Saša Fider – član
  – Vjeran Filippi – član
  – Marko Milat – član
  – Tonči Žuvela – član
  – Roberto Kolić– član.
 2. Zadaća Povjerenstva je razrada prometnih rješenja prema Prometnoj strategiji Grada Korčule i provedba aktivnosti u svrhu analize projekata vezanih za promet u kretanju i mirovanju.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Tekst Zaključka u cijelosti dostupan je na poveznici.