Kategorija: Izdvojeno

Urbanistički plan uređenja “Polačišta”

Sažetak za javnost  Odredbe za provođenje Obrazloženje plana Grafički prikaz_namjena Grafički prikaz_promet Grafički prikaz_elektroopskrba Grafički prikaz_vodoopskrba  Grafički prikaz_prirodno nasljeđe Grafički prikaz_ekološka mreža Grafički prikaz_staništa Grafički prikaz_uvjeti, ograničenja Grafički prikaz_način i uvjeti gradnje  Zahtjev za podnošenje primjedbe na prijedlog UPU “Polačišta” možete preuzeti OVDJE. 

Uručena nagrada Šampiona turizma Gradu Korčuli!

Korčula je danas na poseban način obilježila Svjetski dan turizma. U Gradskoj je vijećnici, na svečanoj dodjeli, gradonačelniku i predsjedniku Turističke zajednice Andriji Fabrisu uručena nagrada šampiona turizma za 2018. godinu koju dodjeljuje jedna od vodećih hrvatskih dnevenih novina Večenji list. Svečanoj dodjeli nagrada prisustvovali …

Poziv na testiranje – poslani pozivi kandidatima koji udovoljavaju uvjetima natječaja

Obavještavaju se kandidati koji su se javili na Javni natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto- stručni suradnik za lokalni razvoj i fondove EU, objavljen 21. kolovoza 2018. godine da će se stručno testiranje za navedeno radno mjesto održati 24. rujna 2018. godine (ponedjeljak) u velikoj gradskoj vijećnici Grada Korčule u 10:00 na adresi:
Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula. Više