Financijska izvješća Grada Korčule

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu utvrđena je obveza objave financijskih izvještaja koje objavljujemo kako slijedi.

Financijska izvješća za 2019. godinu

Financijsko izvješće 01. siječnja 2019. – 31. prosinca 2019.

Referentna stranica 01. siječnja 2019. – 31. prosinca 2019.

Bilješke uz financijsko izvješće 01. siječnja 2019. – 31. prosinca 2019.

Tablice uz bilješke – sudski sporovi 2019.

Financijska izvješća za 2018. godinu

Financijsko izvješće 01. siječnja 2018. – 31. prosinca 2018.

Referentna stranica 01. siječnja 2018. – 31. prosinca 2018.

Obvezne Bilješke uz financijske izvještaje 01. siječnja 2018. – 31. prosinca 2018.

Financijska izvješća za 2017. godinu

Financijsko izvješće 01. siječnja 2017. – 31. prosinca 2017. 

Obrazac UDJ

Bilješke uz financijsko izvješće – 1. siječnja 2017.- 31. prosinca 2017. 

Primljeni i dani zajmovi 2017. 

Financijsko izvješće 01. siječnja 2017 – 30. lipnja 2017.

Referentna stranica 01. siječnja 2017. – 30. lipnja 2017.

Financijsko izvješće 01. siječnja 2017. – 31. ožujka 2017.

Referentna stranica 01. siječnja 2017. – 31. ožujka 2017.

Financijska izvješća za 2016. godinu

Primljeni i dani zajmovi 2016. 

Financijsko izvješće 1.1.2016.- 31.12.2016.

Konsolidirani Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima  (PPRAS 06-2016)

Konoslidirana Referentna stranica

Konsolidirani Izvještaj o obvezama

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PPRAS 06-2016)

Referentna stranica

Izvještaj o obvezama

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PRRAS 03-2016)

Izvještaj o obvezama

Referentna stranica

Financijska izvješća za 2015. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PRRAS 12-2015)

Izvještaj o obvezama

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Bilanca

Referentna stranica

Financijska izvješća za 2015. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PRRAS 09-2015)

Izvještaj o obvezama

Referentna stranica

 

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PRRAS 06-2015)

Izvještaj o obvezama

Referentna stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PRRAS 03-2015)

Izvještaj o obvezama

Referentna stranica

Financijska izvješća za 2014. godinu

Fin izvj GRAD 2014 (1)

Fin izvj GRAD 2014 (2)

Fin izvj GRAD 2014 (3)

Fin izvj GRAD 2014 (4)

Fin izvj GRAD 2014 (5)

Fin izvj GRAD 2014 (6)

Fin izvj GRAD 2014 (7)