Kategorija: Izdvojeno

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta- voditelj destinacijskog menadžmenta Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Korčule

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, br. 152/08), članak 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (“Narodne novine”, br. 23/2017 i 72/2017) i članka 6. Pravilnika o radu djelatnika u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Korčule od 20. prosinca 2012. te izmjenama Pravilnika o radu Dodatka I- Sistematizacije radnih mjesta u Turističkoj zajednici Grada Korčule od 31. listopada 2018. godine i odluci Turističkog vijeća o raspisivanju natječaja od 31. listopada 2018., direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Korčule raspisuje Više

Donesena odluka o dodjeli financijskih sredstava u području kulture za 2018. godinu

Na temelju članka 23. st. 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna potreba Grada Korčula (“Službeni glasnik Grada Kočule” br. 10/18) i članka 78. st. 21. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule” br. 3/18), gradonačelnik Grada Korčule 23. listopada 2018. …

Donesena odluka o dodjeli financijskih sredstava za tehničku kulturu Grada Korčule za 2018. godinu

Na temelju članka 9. st. 5. i 6. Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanja financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule” br. 3/18), gradonačelnik Grada Korčule 23. listopada 2018. godine donosi: ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH …

Čestitka povodom Dana neovisnosti

8. listopada slavimo Dan neovisnosti, u znak sjećanja na dan kada je Sabor Republike Hrvatske 1991. godine jednoglasno donio Odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom državom SFRJ. Ovim su ostvareni svi potrebni uvjeti za slobodan razvoj i punopravno sudjelovanje Republike Hrvatske u međunarodnim odnosima. Više

Urbanistički plan uređenja “Polačišta”

Sažetak za javnost  Odredbe za provođenje Obrazloženje plana Grafički prikaz_namjena Grafički prikaz_promet Grafički prikaz_elektroopskrba Grafički prikaz_vodoopskrba  Grafički prikaz_prirodno nasljeđe Grafički prikaz_ekološka mreža Grafički prikaz_staništa Grafički prikaz_uvjeti, ograničenja Grafički prikaz_način i uvjeti gradnje  Zahtjev za podnošenje primjedbe na prijedlog UPU “Polačišta” možete preuzeti OVDJE.