Oznaka: Javni poziv

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude

Pozivaju se zainteresirane ovlaštene pravne i fizičke osobe da dostave neobvezujuće ponude za izradu posebne geodetske podloge, u mjerilu 1:500 (predviđena površina snimanja je cca 3,00 ha), kao osnova za izradu UPU „Pupnat 2“ i sva buduća projektiranja, te za izradu idejnog rješenja buduće prometnice kroz centar UPU-a „Pupnat 2“. Više

Javni poziv fizičkim i pravnim osobama za otpis kamata

Na temelju vladine Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja, Grad Korčula će dospjeli dug s osnove kamata otpisati fizičkim / pravnim osobama koje, kao podnositelji zahtjeva po ovom pozivu, u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja s JUO, na uplatni račun prihoda Proračuna Grada Korčule uplate glavnicu duga. Više