Urbanistički plan uređenja “Polačišta”

Odluka o donošenju
Obrazloženje
1. Namjena
2.1. Promet
2.2. Elektroopskrba – elektroničke komunikacije
2.3. Vodoopskrba – odvodnja
3.1. Prirodno nasljeđe i kulturna dobra
3.2. Ekološka mreža
3.3. Staništa
3.4. Uvjeti, ograničenja i posebne mjere
4. Način i uvjeti gradnje