Kategorija: Nekategorizirano

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011.

Pravo podnošenja prijava na ovaj poziv imaju: samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja 2010. godine.
Više